1. Historia modelarstwa RC 1.1 Początki modelarstwa zdalnie sterowanego Początki modelarstwa zdalnie sterowanego sięgają lat 50. XX wieku. Pierwsze modele RC były proste i ograniczały http://auto-naprawa-gaz.pl/ się głównie do samochodów i łodzi. Mimo to, pasja modelarstwa RC szybko zyskała popularność i stała się rozrywką dla wielu entuzjastów. 1.2 Ewolucja technologii https://kamipak.pl/katowniki-z-tektury-litej/ w modelarstwie RC Ewolucja […]